Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Nhân Sự

PGS. TS. Đồng Thị Thanh Thu

PGS. TS. Đồng Thị Thanh Thu

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Phó Giáo Sư, Tiến sĩ
 • Lĩnh Vực: Sinh hóa – Công nghệ Thực phẩm
 • Đơn Vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm
 • Email: dtthanhthu@gmail.com

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Công nghệ sinh hóa học 
  • Công nghệ enzyme và ứng dụng trong các linh vực 
  • Công nghệ Thực phẩm – lên men sản phẩm sinh học 
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Nghiên cứu về các loại Enzyme và ungwsdungj trong thực tiễn
  • Nghiên cứu về cố định Enzyme và cố định tế bào vi sinh 
  • Nghiên cứu về công nghệ lên men và ứng dụng. 
  Thực Tế
  • Áp dụng enzyme thu nhận từ vi sinh vật cho các nhà máy thực phẩm , tạo sản phẩm.
  • Công nghệ lên men sản phẩm sinh hóa như : acid amin, acid hữu cơ, rượu bia, nước chấm….
  • Thu nhận hợp chất từ nhiên (chất màu, chất thơm) ứng dụng trong công nghệ thực phẩm.
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Tiến sĩ (Balan):1978
   PGS : 1991