Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Nhân Sự

ThS. Tạ Lê Quốc An

ThS. Tạ Lê Quốc An

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Khoa học và công nghệ Thực phẩm
 • Đơn Vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm
 • Email: an.talequoc@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  •  
  Nghiên Cứu Khoa Học
  •  
  Thực Tế
  • Bao bì thực phẩm
  • Công nghệ chế biến thực phẩm
  • Kỹ thuật thực phẩm
 • Quá Trình Đào Tạo
  • 2003 – 2007: Đại học tại STU
  • 2016 – 2018: Cao học tại STU