Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Nhân Sự

KS. Nguyễn Nhã Uyên

KS. Nguyễn Nhã Uyên

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Kỹ sư
 • Lĩnh Vực: Công nghệ Thực phẩm
 • Đơn Vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm
 • Email: uyen.nguyennha@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Thực hành môn Công nghệ chế biến1,2
   Thực hành kỹ thuật đánh giá cảm quan
   Thực hành Công nghệ bao gói
    
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Học viên cao học trường ĐH Công nghệ Sài Gòn.