Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Nhân Sự

CN. Nguyễn Phương Tuyền

CN. Nguyễn Phương Tuyền

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Cử nhân
 • Lĩnh Vực:
 • Đơn Vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm
 • Email: tuyen.nguyenphuong@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Thực hành Hóa học Đại cương
   Thực Hành Hoá học Thực phẩm
   Thực hành Phân tích Thực phẩm
    
   
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Cử nhân Cao đẳng sư phạm Hóa học
   Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm