Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Nhân Sự

ThS. Nguyễn Thanh Sang

ThS. Nguyễn Thanh Sang

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Công nghệ thực phẩm
 • Đơn Vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm
 • Email: sang.nguyenthanh@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Công nghệ chế biến TP
   Phát triển sản phẩm TP
   Toán Kỹ thuật
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Lên men ethanol từ lignocellulose
   Vi bao các hợp chất tự nhiên 
   Trích ly các hợp chất tự nhiên
    
  Thực Tế
  • Tăng shelf-life cho sản phẩm mật ong chế biến
   Giảm khả năng tách nước của sản phẩm puree trái cây bằng enzyme
   Bổ sung probiotic vào puree trái cây
    
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Nghiên cứu sinh-Đại học Bách Khoa TP HCM