Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Nhân Sự

ThS. Trương Nguyễn Như Quỳnh

ThS. Trương Nguyễn Như Quỳnh

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Công nghệ sinh học
 • Đơn Vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm
 • Email: quynh.truongnguyennhu@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Anh văn chuyên ngành
   Đảm bảo chất lượng
   Phân tích thực phẩm
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Khoa học thực phẩm
   ông nghệ chế biến
   Vi sinh thực phẩm
    
   
 • Quá Trình Đào Tạo
  • 2003 – 2007: Đại học tại Trường ĐH Mở Tp.HCM
  • 2008 – 2010: Cao học tại Trường ĐH Yeungnam – Hàn Quốc