Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Nhân Sự

ThS. Nguyễn Văn Hải

ThS. Nguyễn Văn Hải

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Công nghệ thực phẩm
 • Đơn Vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm
 • Email:

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Hóa đại cương
  • Hóa học thực phẩm
  • Phân tích thực Phẩm
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Nghiên cứu quy trình trích ly Curcurmin từ củ nghệ vàng
  • Nghiên cứu quy trình tạo nanocurcumin (phương pháp sử dụng sóng siêu âm hỗ trợ, phương pháp sốc nhiệt – PIT).
  Thực Tế
  • Nghiên cứu quy trình trích ly Curcurmin từ củ nghệ vàng (đề tài đã chuyển giao công nghệ cho Sở khoa học công nghệ tỉnh Tiền Giang)
 • Quá Trình Đào Tạo
  • 2016-2018 : học Cao học chuyên ngành công nghệ thực phẩm tại trường Đại học công nghệ Sài Gòn