Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Nhân Sự

PGS. TS. Nguyễn Duy Thịnh

PGS. TS. Nguyễn Duy Thịnh

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Phó Giáo Sư, Tiến sĩ
 • Lĩnh Vực: Công nghệ thực phẩm
 • Đơn Vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm
 • Email: ndthinh.bk@gmail.com

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Bao bì Thực phẩm
  • Phụ Gia Thực phẩm
  • Công nghệ chè, cà phê, ca cao
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Nghiên cứu sử dụng chất Phụ gia trong sản xuất thực phẩm
  • Nghiên cứu Công nghệ chế biến chè 
  • Nghiên cứu bảo quản và chế biến thủy sản
  Thực Tế
  • Thực hành sản xuất các sản phẩm chè, cà phê
  • Thực hành chế biến một số sản phẩm thủy sản
  • Thực hành sử dụng các chất phụ gia trong sản xuất thực phẩm
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Đào tạo đại học: 1963 – 1967. Kỹ sư CN thực phẩm, ĐHBK Hà Nội
  • Nghiên cứu sinh: 1979 – 1981. TS Công nghệ thực phẩm Liên xô
  • Thực tập sinh về đào tạo. 1996-1997. Cộng hòa Pháp