Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Nhân Sự

KS. Nguyễn Tấn Anh Nguyên

KS. Nguyễn Tấn Anh Nguyên

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Kỹ sư
 • Lĩnh Vực: Công nghệ thực phẩm
 • Đơn Vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm
 • Email: nguyen.nguyentananh@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Thực hành Vi sinh đại cương
   Thực hành Vi sinh thực phẩm
   Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm
    
   
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Kỹ sư Công nghệ thực phẩm – Đại học Công Nghệ Sài Gòn
   Đang học Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm – Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh