Mã Trường

Mã Trường

Hội đồng Khoa học

Họp Hội đồng khoa học Khoa Công nghệ Thực phẩm
(9.27.2019)
Họp Hội đồng khoa học Khoa Công nghệ Thực phẩm

Ngày 28/09/2019 vừa qua, Khoa công nghệ thực phẩm đã tổ chức Họp hội đồng Khoa học và đào tạo khoa Công nghệ thực phẩm để đánh giá chương trình đào tạo chỉnh sửa năm 2019 nhằm chuẩn bị cho...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật