Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Nhân Sự

ThS. Trần Ngọc Hiếu

ThS. Trần Ngọc Hiếu

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Hóa sinh, công nghệ sinh học
 • Đơn Vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm
 • Email: hieu.tranngoc@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thực phẩm
   Hóa học thực phẩm: lý thuyết + thực hành
   Dinh dưỡng thực phẩm
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Trích ly protein rong tảo
   Tính chất chức năng của protein rong tảo
   Giá trị dinh dưỡng của protein rong tảo
    
  Thực Tế
  • Kiểm nghiệm sinh vật và thực phẩm biến đổi gen
 • Quá Trình Đào Tạo
  • 2002-2005: hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành vi sinh- sinh học phân tử của Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đơn vị: Khoa Công Nghệ Thực Phẩm/.
   2002-2005: hoàn thành chương trình cử nhân Ngữ Văn tiếng Anh hệ chính qui, trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia TPHCM.
   2016-nay: đang làm nghiên cứu sinh chuyên ngành công nghệ thực phẩm, Khoa Kỹ Thuật Hóa Học, Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM.