Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Nhân Sự

ThS. Nguyễn Minh Hải

ThS. Nguyễn Minh Hải

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Sinh học-Công nghệ Sinh học
 • Đơn Vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm
 • Email: hai.nguyenminh@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Vi sinh Thực phẩm
   Công nghệ Sinh học Thực phẩm
   An toàn Thực phẩm
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Nghiên cứu thu nhận IMO và Polydextrose từ tinh bột sắn-Sở Khoa học Công nghệ Tp. HCM
   Nhiên liệu sinh học từ sinh khối thủy sinh Việt Nam-Viện Sinh học Nhiệt đới Tp. HCM
   Thu nhận ethanol từ sinh khối rong Chaetomorpha sp.-Bộ Công Thương Việt Nam 
    
   
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Đại học: Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên Tp. HCM
   Cao học: Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên Tp. HCM
   Nghiên cứu sinh: Đại học Bách khoa Tp. HCM