Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Nhân Sự

ThS. Trần Văn Dũng

ThS. Trần Văn Dũng

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Công nghệ và kỹ thuật thực phẩm
 • Đơn Vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm
 • Email: dung.tranvan@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Kỹ Thuật thực phẩm 1
  • Kỹ thuật thực phẩm 2
  • Công tác kỹ sư
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Nghiên cứu thiết kế máy thiết bị chế biến phục vụ thực hành
  • Biên soạn bài giảng thực hành, lý thuyết môn học phụ trách
  Thực Tế
  • Tham gia sản xuất thực tế tại nhà máy sản xuất thực phẩm
  • Có kinh nghiệm hướng dẫn tham quan, thực tập tại doanh nghiệp
  • Tư vấn công nghệ, lắp đặt máy chế biến thực phẩm ở mô hình sản xuất nhỏ.
 • Quá Trình Đào Tạo
  • 1997 – 2002: Đại học Mở Bán Công Tp.HCM
  • 2005 – 2007: Thạc sĩ ngành công nghệ thực phẩm