Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Nhân Sự

ThS. Ngô Trịnh Tắc Đạt

ThS. Ngô Trịnh Tắc Đạt

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Công nghệ thực phẩm
 • Đơn Vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm
 • Email: dat.ngotrinhtac@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Tiếng Anh chuyên ngành.
  • Thực hành Kỹ thuật thực phẩm
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Nghiên cứu trích ly betacyanin từ vỏ quả thanh long có hỗ trợ sóng siêu âm và enzyme
   Nghiên cứu chế biến nước thanh long cô đặc
    
  Thực Tế
  • Phát triển nhãn hàng thực phẩm
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Đào tạo cao học tại trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh