Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Nhân Sự

ThS. Nguyễn Quỳnh Dao

ThS. Nguyễn Quỳnh Dao

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Công nghệ Thực phẩm
 • Đơn Vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm
 • Email: giao.nguyenquynh@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Thực hành Công nghệ Chế biến/ 
   Thực hành Công nghệ Bao gói
   Thực hành Đánh giá Cảm quan
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Nghiên cứu công nghệ bao gói và bảo quản quả thanh long trong xuất khẩu
  Thực Tế
  • -    Chuyển giao công nghệ “Nghiên cứu công nghệ bao gói và bảo quản quả thanh long trong xuất khẩu” cho Phân Viện Cơ điện Nông nghiệp và Sau thu hoạch năm 2018
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Thạc sĩ ngành CNTP tại trường ĐH CNSG (2016 – 2018)