Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Nhân Sự

CN. Nguyễn Ngọc Minh Châu

CN. Nguyễn Ngọc Minh Châu

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Cử nhân
 • Lĩnh Vực: Truyền thông – Marketing
 • Đơn Vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm
 • Email: chau.nguyenngocminh@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Marketing Thực phẩm
  • Văn hoá ẩm thực
  • Kỹ năng mềm
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Văn hoá ẩm thực
  • Ẩm thực quốc tế
  • Giao thoa ẩm thực
  Thực Tế
  • 12 năm kinh nghiệm trong nghề Marketing
  • 2 lần được mời thỉnh giảng văn hoá ẩm thực ở Singapore (2013 & 2014)
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Oklahoma City University (Mỹ) – tốt nghiệp năm 2008 
  • Sales & Marketing Excutives International Inc. – cấp chứng chỉ hành nghề CME (Certified Marketing Executive) năm 2011.