Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Nhân Sự

GS.TSKH Lưu Duẫn

GS.TSKH Lưu Duẫn

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Giáo Sư, Tiến Sĩ Khoa Học
 • Lĩnh Vực: Công nghệ thực phẩm
 • Đơn Vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm
 • Email: dzuan.stu@gmail.com

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Nhập môn khoa học và công nghệ thực phẩm    
  • Thực phẩm chức năng    
  • Văn hoá ẩm thực    
  nghiên cứu khoa học
  • Đánh giá cảm quan và chất lượng thực phẩm
  • Tính hệ thống trong khoa học và công nghệ thực phẩm
  • Đánh giá thực trạng công nghệ thực phẩm của Tỉnh, Thành phố
  Thực tế
  • Nghiên cứu tính chất của chuối và các sản phẩm từ chuối
  • Nghiên cứu sản xuất vị phở
  • Các giá trị của thực phẩm
 • Quá Trình Đào Tạo
  • 1956 – 1961: Kỹ sư Hoá thực phẩm – Đại học Bách khoa Hà nội - Khoá 01    
  • 1974 – 1978: Tiến sĩ  Kỹ thuật – Đại học Humboldt – Berlin – Đức
  • 1984 – 1986: Tiến sĩ  Khoa học – Đại học Humboldt – Berlin – Đức