Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Nhân Sự

ThS. Lưu Mai Hương

ThS. Lưu Mai Hương

Phó trưởng khoa

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Cảm quan Thực phẩm
 • Đơn Vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm
 • Email: huong.luumai@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Dạy môn Đánh giá cảm quan
   Dạy môn Văn hoá ẩm thực
   Dạy môn Nhập  môn CNTP
   Nhập môn Công tác kỹ sư.
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Tham gia nghiên cứu đề tài cấp trường “phát triển sản phẩm bún, phở từ gạo lức”
   Tham gia đề tài cấp trường: “Xây dựng profile Caphe VN”
   Đang xây dựng giáo trình môn Văn hoá ẩm thực.
    
  Thực Tế
  • Tổ chức thành công nhiều Hội nghị Quốc tế chuyên ngành Bao bì và phụ gia thực phẩm tại VN.
   Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn: dinh dưỡng, Phát triển sản phẩm, Hoá học thực phẩm
   Giảng dạy môn Đánh giá cảm quan – Văn hoá Ẩm thực cho các trường đại học Hùng Vương, Văn Hiến, ….., và doanh nghiệp.
    
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, trường Đại học Sư Phạm TP. HCM.
   Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh