Code

Code
photo-246

Nhân Sự

B.E. Nguyen Chau My Van

B.E. Nguyen Chau My Van

Faculty’s secretary

 • Học Hàm - Học Vị: Bachelor’s in engineering
 • Lĩnh Vực: Information technology
 • Đơn Vị: Food Technology Faculty
 • Email: van.nguyenchaumy@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  •  
  Nghiên Cứu Khoa Học
  •  
  Thực Tế
  •  
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Bachelor’s in engineering of IT

Common Links
About STU