Code

Code
photo-246

Nhân Sự

MSc. Truong Nguyen Nhu Quynh

MSc. Truong Nguyen Nhu Quynh

Lecturer

 • Học Hàm - Học Vị: Master
 • Lĩnh Vực: Biotechnology
 • Đơn Vị: Food Technology Faculty
 • Email: quynh.truongnguyennhu@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • English for food technology 
  • Food Quality Assurance 
  • Food Analysis 
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Food science
  • Processing technology
  • Food microbiology
  Thực Tế
  •  
 • Quá Trình Đào Tạo
  •  

Common Links
About STU