Code

Code
photo-246

Nhân Sự

BA. Nguyen Phuong Tuyen

BA. Nguyen Phuong Tuyen

Lecturer

 • Học Hàm - Học Vị: Bachelor
 • Lĩnh Vực:
 • Đơn Vị: Food Technology Faculty
 • Email: tuyen.nguyenphuong@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Practice of General chemistry 
  • Practice of Food chemistry 
  • Practice of Food Analysis 
  Nghiên Cứu Khoa Học
  •  
  Thực Tế
  •  
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Bachelor’s degree at College of Pedagogy Chemistry
  • Bachelor’s degree in Food Technology 

Common Links
About STU