Code

Code
photo-246

Nhân Sự

MSc. Truong Thi My Linh

MSc. Truong Thi My Linh

Lecturer

 • Học Hàm - Học Vị: Master
 • Lĩnh Vực: Food Technology
 • Đơn Vị: Food Technology Faculty
 • Email: linh.truongthimy@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Food processing technology 
  • Nutrition
  Nghiên Cứu Khoa Học
  •  
  Thực Tế
  •  
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Master - HCMC University of Technology 

Common Links
About STU