Code

Code
photo-246

Nhân Sự

BA. nguyen Ngoc Minh Chau

BA. nguyen Ngoc Minh Chau

Lecturer

 • Học Hàm - Học Vị: Bachelor
 • Lĩnh Vực:
 • Đơn Vị: Food Technology Faculty
 • Email: chau.nguyenngocminh@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  •  
  Nghiên Cứu Khoa Học
  •  
  Thực Tế
  •  
 • Quá Trình Đào Tạo
  •  

Common Links
About STU