Code

Code
photo-246

Nhân Sự

MSc. Ta Le Quoc An

MSc. Ta Le Quoc An

Lecturer

 • Học Hàm - Học Vị: Master
 • Lĩnh Vực: Food Technology
 • Đơn Vị: Food Technology Faculty
 • Email:

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  •  
  Nghiên Cứu Khoa Học
  •  
  Thực Tế
  • Food Packaging 
  • Food Processing Technology 
  • Food Engineering
    
 • Quá Trình Đào Tạo
  •  

Common Links
About STU