Mã Trường

Mã Trường
Giới thiệu khoa
Vài Nét Giới Thiệu Khoa Điện - điện tử
Vài Nét Giới Thiệu Khoa Điện - điện tử

Khoa Điện - Điện tử, được thành lập vào năm 1997, là một trong các khoa đầu tiên của trường Ðại học Công nghệ Sài... Chi tiết

Xem tất cả

Cơ sở vật chất
Cơ Sở Vật Chất Hiện Tại
Cơ Sở Vật Chất Hiện Tại

       Trải qua 18 năm xây dựng và phát triển, Khoa Điện - Điện tử hiện nay có hệ thống bao gồm 12... Chi tiết

Xem tất cả

Chương trình đào tạo
Chương Trình Đào Tạo
Chương Trình Đào Tạo

Khoa Điện – Điện tử có 3 hệ đào tạo sau:   - Hệ Đại học   - Hệ Cao đẳng   - Hệ Liên thông Đại học       Chi tiết

Xem tất cả

photo-71
Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật