Mã Trường

Mã Trường
photo-216
PTN Máy Điện
TRANG THIẾT BỊ  PTN MÁY ĐIỆN
TRANG THIẾT BỊ PTN MÁY ĐIỆN

Phòng thí nghiệm Máy Điện trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị để phục vụ cho sinh viên ngành điện của trường và những... Chi tiết

Xem tất cả

PTN CAD
CHỨC NĂNG PHÒNG THÍ NGHIỆM KHÍ CỤ ĐIỆN

          - Phục vụ thí nghiệm, thực hành cho các môn học Kỹ Thuật Điện, Khí Cụ Điện. Sinh viên được tìm hiểu, điều khiển và... Chi tiết

Xem tất cả

PTN PLC
Chức năng của phòng TN

          Với trang thiết bị hiện có, sinh viên vào làm thí nghiệm làm các bài cơ bản về PLC, điều khiển ON-OFF, Timer, Counter... Chi tiết

Xem tất cả