Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Chương trình đào tạo

CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - trình độ đại học khóa 2019 - 2023

Cập nhật 14/01/2021 - 11:59:28 AM (GMT+7)

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - trình độ đại học khóa 2019 - 2023 được cập nhật theo Quyết định số 12-21/QĐ-DSG-ĐT, ngày 14/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn. 

 

Bản mô tả môn học xem tại đây

Sơ đồ mối liên hệ và tiến trình đào tạo 

Chương trình đào tạo xem tại đây