Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Chương trình đào tạo

CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông - trình độ đại học khóa 2021 - 2025

Cập nhật 24/12/2021 - 11:13:36 AM (GMT+7)

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông - trình độ đại học khóa 2021 - 2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 407-21/QĐ-DSG-ĐT, ngày 24/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn. 

 

Chương trình đào tạo xem tại đây

Bản mô tả môn học ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông - chuyên ngành Điện tử viễn thông xem tại đây

Sơ đồ chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông - chuyên ngành Điện tử viễn thông

 

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông - chuyên ngành Điện tử viễn thông

 

Bản mô tả môn học ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông - chuyên ngành Mạng máy tính xem tại đây

Sơ đồ chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông - chuyên ngành Mạng máy tính

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông - chuyên ngành Mạng máy tính