Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Chương trình đào tạo

CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông - trình độ đại học khóa 2022 - 2026

Cập nhật 05/10/2022 - 09:45:56 AM (GMT+7)

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông - trình độ đại học khóa 2022 - 2026 được ban hành kèm theo Quyết định số 397-22/QĐ-DSG-ĐT, ngày 05/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn. 

Chương trình đào tạo xem tại đây

Chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông bậc đại học với 2 chuyên ngành: Điện tử viễn thông; Mạng máy tính, với tổng khối lượng chương trình là 155 tín chỉ bao gồm cái khối kiến thức: giáo dục chuyên biệt, giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp. Chương trình đào tạo sinh viên phù hợp với các quy mô xí nghiệp khác nhau, giúp cho sinh viên có cơ hội phát triển kiến thức và kỹ năng đáp ứng sự phát triển ngày càng nhanh của lĩnh vực điện, điện tử, công nghệ thông tin. Ngoài ra chương trình còn trang bị kiến thức cho sinh viên có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nghề nghiệp, đồng thời thích ứng với xu thế toàn cầu hóa.

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông - chuyên ngành Điện tử viễn thông

Bảng mô tả các môn học trong Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông - chuyên ngành Điện tử viễn thông xem tại đây

 

Sơ đồ Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông - chuyên ngành Điện tử viễn thông

 

Đề cương chi tiết các môn học trong Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông - chuyên ngành Điện tử viễn thông

 1. Tin học cho ngành điện
 2. Toán A1
 3. Tiếng Anh 1
 4. Pháp luật Việt Nam đại cương 
 5. Thực tập điện 
 6. Mạch điện (lý thuyết mạch)
 7. Thí nghiệm mạch điện
 8. Nhập môn kỹ thuật điện tử
 9. Giáo dục thể chất 1
 10. Giáo dục thể chất 2
 11. Vật lý cho ngành điện
 12. Thí nghiệm Vật lý cho ngành điện
 13. Toán A2
 14. Tiếng Anh 2
 15. Triết học Mác – Lênin
 16. Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 17. Ngôn ngữ lập trình C/C++
 18. Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++
 19. Điện tử 1
 20. Thí nghiệm Điện tử 1
 21. Giáo dục thể chất 3
 22. Giáo dục thể chất 4
 23. Toán kỹ thuật điện
 24. Tiếng Anh 3
 25. Chủ nghĩa xã hội khoa học
 26. Vẽ kỹ thuật với CAD
 27. Thực tập điện tử
 28. Tín hiệu và hệ thống
 29. Kỹ thuật số
 30. Thí nghiệm Kỹ thuật số
 31. Tiếng Anh 4
 32. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 33. Kỹ thuật đo
 34. Thí nghiệm Kỹ thuật đo 
 35. Điện tử 2
 36. Thí nghiệm Điện tử 2
 37. Vi xử lý
 38. Thí nghiệm Vi xử lý
 39. Hệ thống điều khiển tự động
 40. Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động
 41. Xác suất thống kê
 42. Tư tưởng Hồ Chí Minh
 43. Quản lý doanh nghiệp nhỏ
 44. Truyền số liệu
 45. Máy tính và mạng
 46. Thực hành mạng máy tính
 47. Điện tử công suất
 48. Thí nghiệm Điện tử công suất
 49. Xử lý tín hiệu số
 50. Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số
 51. Ăng ten truyền sóng 
 52. Hệ thống thông tin quang
 53. Thí nghiệm thông tin quang
 54. Hệ thống nhúng
 55. Thực hành Hệ thống nhúng
 56. Đồ án môn học 1
 57. Kỹ thuật chuyển mạch
 58. Thí nghiệm Kỹ thuật chuyển mạch
 59. Điện tử thông tin
 60. Thí nghiệm Điện tử thông tin
 61. Lập trình cho thiết bị di động
 62. Đồ án môn học 2
 63. Thực tập tốt nghiệp
 64. Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp
 65. Thiết kế số với HDL
 66. Thực hành Thiết kế số với HDL
 67. Internet vạn vật (IoT)
 68. Xử lý ảnh 
 69. Thiết kế mạng 
 70. Mạng Microsoft
 71. Thực hành Mạng Microsoft 
 72. Công nghệ chip
 73. Thí nghiệm Công nghệ chip
 74. Truyền hình internet
 75. Xử lý số tín hiệu nâng cao
 76. Kỹ thuật âm thanh
 77. Chuyên đề mạng Cisco
 78. Mạng không dây
 79. Chuyên đề mạng viễn thông Việt Nam
 80. Cấu trúc máy tính
 81. Tổng đài IP 
 82. Thông tin di động
 83. Thông tin vô tuyến
 84. Mạng Linux
 85. Sửa chữa thiết bị di động 
 86. Trí tuệ nhân tạo

 

 

Bảng mô tả các môn học trong Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông - chuyên ngành Mạng máy tính xem tại đây

Sơ đồ Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông - chuyên ngành Mạng máy tính

 

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông - chuyên ngành Mạng máy tính

Đề cương chi tiết các môn học Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông - chuyên ngành Mạng máy tính

 1. Tin học cho ngành điện
 2. Toán A1
 3. Tiếng Anh 1
 4. Pháp luật Việt Nam đại cương 
 5. Thực tập điện 
 6. Mạch điện (lý thuyết mạch)
 7. Thí nghiệm mạch điện
 8. Nhập môn kỹ thuật điện tử
 9. Giáo dục thể chất 1
 10. Giáo dục thể chất 2
 11. Vật lý cho ngành điện
 12. Thí nghiệm Vật lý cho ngành điện
 13. Toán A2
 14. Tiếng Anh 2
 15. Triết học Mác – Lênin
 16. Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 17. Ngôn ngữ lập trình C/C++
 18. Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++
 19. Điện tử 1
 20. Thí nghiệm Điện tử 1
 21. Giáo dục thể chất 3
 22. Giáo dục thể chất 4
 23. Toán kỹ thuật điện
 24. Tiếng Anh 3
 25. Chủ nghĩa xã hội khoa học
 26. Vẽ kỹ thuật với CAD
 27. Thực tập điện tử
 28. Tín hiệu và hệ thống
 29. Kỹ thuật số
 30. Thí nghiệm Kỹ thuật số
 31. Tiếng Anh 4
 32. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 33. Kỹ thuật đo
 34. Thí nghiệm Kỹ thuật đo 
 35. Điện tử 2
 36. Thí nghiệm Điện tử 2
 37. Vi xử lý
 38. Thí nghiệm Vi xử lý
 39. Hệ thống điều khiển tự động
 40. Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động
 41. Xác suất thống kê
 42. Tư tưởng Hồ Chí Minh
 43. Quản lý doanh nghiệp nhỏ
 44. Hệ thống viễn thông
 45. Truyền số liệu
 46. Máy tính và mạng
 47. Thực hành mạng máy tính
 48. Điện tử công suất
 49. Thí nghiệm Điện tử công suất
 50. Xử lý tín hiệu số
 51. Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số
 52. Mạng Microsoft
 53. Thực hành Mạng Microsoft 
 54. Cấu trúc máy tính
 55. Hệ thống nhúng
 56. Thực hành Hệ thống nhúng
 57. Đồ án môn học 1
 58. Thiết kế mạng 
 59. Quản trị mạng và hệ thống thông tin
 60. Thực hành Quản trị mạng và hệ thống thông tin
 61. Đồ án môn học 2
 62. Lập trình mạng
 63. Thực tập tốt nghiệp
 64. Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp
 65. Hệ điều hành
 66. Thực hành Hệ điều hành
 67. Internet vạn vật (IoT)
 68. Mật mã và an ninh mạng
 69. Thực hành Mật mã và an ninh mạng
 70. Kỹ thuật chuyển mạch
 71. Thí nghiệm Kỹ thuật chuyển mạch
 72. Chuyên đề mạng Cisco
 73. Mạng không dây
 74. Lập trình cho thiết bị di động
 75. Tổng đài IP 
 76. Mạng Linux
 77. Sửa chữa thiết bị di động 
 78. Mạng nâng cao
 79. Đánh giá hiệu năng mạng
 80. Trí tuệ nhân tạo