Mã Trường

Mã Trường
photo-216
Nghiên cứu khoa học
Tham Gia Cuộc Thi thiết kế Robot (Robocon)
Tham Gia Cuộc Thi thiết kế Robot (Robocon)

Sinh viên khoa Ðiện-Ðiện tử có thể tham gia các ðề tài NCKH ngay từ các nãm học ðầu tiên trong các Câu Lạc Bộ... Chi tiết

Xem tất cả

Các đề tài NCKH (ĐĐT)
Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp Sở

          Trong bối cảnh ngành công nghệ Chip ở nuớc ta đang trong giai đoạn phát triển, cùng với sự đầu tư của các Công... Chi tiết

Xem tất cả

Các hoạt động
Môi Trường Học Tập Của Sinh viên
Môi Trường Học Tập Của Sinh viên

        Khoa Điện – Điện tử nằm trong Cơ sở mới của Trường tại Q.8 trên diện tích 20.000 m2 với phong... Chi tiết

Xem tất cả