Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Nghiên cứu khoa học

Tham Gia Cuộc Thi thiết kế Robot (Robocon)

Cập nhật 13/04/2009 - 03:12:59 PM (GMT+7)
Sinh viên khoa Ðiện-Ðiện tử có thể tham gia các ðề tài NCKH ngay từ các nãm học ðầu tiên trong các Câu Lạc Bộ (CLB) hoạt ðộng khoa học như CLB Robot, CLB Viễn thông.
Trong nhiều nãm qua Sinh viên của Khoa ðã ðạt ðược nhiều thành tích, ðặc biệt là 3 nãm vào ðược vòng chung kết cuộc thi Sáng tạo Robot "Robocon".

Năm 2009, Khoa có 4 đội tham gia và có 2 đội vào vòng 2 khu vực Miền nam, trong đó có 1 đội đứng thứ 13 các đội mạnh nhất khu vực Miền nam

Các Nội Dung Liên Quan

    Không tìm thấy kết quả nào.