Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Cơ sở vật chất

Cơ Sở Vật Chất Hiện Tại

Cập nhật 18/03/2015 - 02:56:27 PM (GMT+7)

       Trải qua 18 năm xây dựng và phát triển, Khoa Điện - Điện tử hiện nay có hệ thống bao gồm 12 Phòng thí nghiệm, 02 Xưởng thực tập và 01 Câu lạc bộ học thuật dành cho SV bao gồm:

- PTN CAD

- PTN Công nghệ Chip

- PTN Điện

- PTN Điện tử Công suất

- PTN Điện tử số

- PTN Kỹ thuật Điện tử

- PTN Mạch và đo

- PTN PLC

- PTN Schneider

- PTN Thông tin quang

- PTN Viễn thông

- PTN Viễn thông cở sở

- Xưởng thực tập Điện

- Xưởng thực tập Điện tử

- Câu lạc bộ Sáng tạo

 

Các Nội Dung Liên Quan

    Không tìm thấy kết quả nào.