Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Chương trình đào tạo

CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - trình độ đại học khóa 2021 - 2025

Cập nhật 24/12/2021 - 11:43:50 AM (GMT+7)

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - trình độ đại học khóa 2021 - 2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 406-21/QĐ-DSG-ĐT, ngày 24/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn. 

Chương trình đào tạo xem tại đây


Bản mô tả môn học ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử chuyên ngành Điện công nghiệp và cung cấp điện xem tại đây 

 

Sơ đồ mối liên hệ 

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử chuyên ngành Điện công nghiệp và cung cấp điện. 

Bản mô tả môn học ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa xem tại đây

 

Sơ đồ mối liên hệ 

 

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.