Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Chương trình đào tạo

Chương Trình Đào Tạo

Cập nhật 18/03/2015 - 02:57:11 PM (GMT+7)

Khoa Điện – Điện tử có 3 hệ đào tạo sau:

  - Hệ Đại học

  - Hệ Cao đẳng

  - Hệ Liên thông Đại học

 

 

 

Với 03 chuyên ngành chính:

  • Điện - điện tử
  • Điện tử -Viễn thông
  • Điều khiển Tự động

-      Thời gian đào tạo của tất cả các chuyên ngành trên là 4 năm (đối với bậc Đại học), 3 năm đối với bậc Cao đẳng, 1 năm rưỡi (đối với bậc Đại học hệ hoàn chỉnh) và 2 năm (đối với bậc Trung cấp chuyên nghiệp).

-     Sinh viên được học theo phương pháp giảng dạy mới, thực hành nhiều giờ trên máy, trong các phòng thí nghiệm, ngoài thực địa và tham quan thực tế.

-      Sinh viên được học theo phương pháp giảng dạy mới, thực hành nhiều giờ trên máy, trong các phòng thí nghiệm, ngoài thực địa và tham quan thực tế.

-      Bằng tốt nghiệp kỹ sư của Trường thuộc hệ thống văn bằng quốc gia.

-      Sinh viên ngành Điện Công nghiệp học về kỹ thuật ứng dụng các hiện tượng điện từ vào việc sản xuất, truyền tải, phân phối và sử dụng năng lượng điện hiệu quả và an toàn; nghiên cứu, khai thác và thiết kế các hệ thống điện và mạng điện; nghiên cứu qui trình quản lý và sử  dụng  các  thiết  bị  điện trong dây chuyền tự động hóa, có khả năng chế tạo một số công đoạn tự động trong dây chuyền sản xuất hiện đại; quản lý kỹ thuật tại cơ sở công tác về điện công suất, hệ thống điện, mạng điện.

-     Sinh viên ngành Điện tử – Viễn thông học về các kỹ thuật ứng dụng trong cuộc sống hiện đại ngày nay như vi xử lý, xử lý tín hiệu số, các hệ thống điện thoại, Thông tin Sợi dẫn quang, vô tuyến, mạng viễn thông… Kỹ sư ra trường có khả năng nghiên cứu thiết kế vận hành các hệ thống viễn thông, mang viễn thông, điện tử vô tuyến, hữu tuyến, truyền hình, thông tin vệ tinh, truyền tin và số liệu, có tay nghề sửa chữa, vận hành khai thác các thiết bị điện tử dân dụng,các hệ thống điện tử trong các dây chuyền tự động .v.v.

-     Sinh viên ngành Điều khiển tự động học về công nghệ tích hợp củađiện tử, máy tính,cơ khí và lý thuyết điều khiển để tạo ra các sản phẩm và hệ thống thông minh, học về thiết kế, chế tạo, vận hành và duy tu bảo dưỡng các sản phẩm và các hệ thống được điều khiển bằng vi xử lý & máy tính điện tử.

-     Những nơi sinh viên có thể làm việc sau khi ra trường:
Sau khi tốt nghiệp tại Khoa Điện- Điện tử, sinh viên sẽ được cấp bằng kỹ sư và có khả năng làm việc tại hầu hết các cơ quan, công ty, nhà máy, xí nghiệp, các tổ chức thuộc lĩnh vực  kỹ thuật và các lĩnh vực có liên quan.
Những Sinh viên giỏi sẽ có điều kiện hổ trợ học tập cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ).