Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Chương trình đào tạo

CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - trình độ đại học khóa 2022 - 2026

Cập nhật 05/10/2022 - 11:58:09 AM (GMT+7)

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - trình độ đại học khóa 2022 - 2026 được ban hành kèm theo Quyết định số 396-22/QĐ-DSG-ĐT, ngày 05/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn. 

Chương trình đào tạo xem tại đây

Chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện Điện tử bậc đại học với 2 chuyên ngành: Điện công nghiệp và cung cấp điện; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, với tổng khối lượng chương trình là 155 tín chỉ bao gồm cái khối kiến thức: giáo dục chuyên biệt, giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp. Chương trình đào tạo sinh viên phù hợp với các quy mô xí nghiệp khác nhau, giúp cho sinh viên có cơ hội phát triển kiến thức và kỹ năng đáp ứng sự phát triển ngày càng nhanh của lĩnh vực điện, điện tử, công nghệ thông tin. Ngoài ra chương trình còn trang bị kiến thức cho sinh viên có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nghề nghiệp, đồng thời thích ứng với xu thế toàn cầu hóa. 

 

Bản mô tả môn học ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử chuyên ngành Điện công nghiệp và cung cấp điện xem tại đây

 

Sơ đồ mối liên hệ 

 

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử chuyên ngành Điện công nghiệp và cung cấp điện. 

Bản mô tả môn học ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa xem tại đây

 

Sơ đồ mối liên hệ 

 

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử chuyên ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. 

Đề cương chi tiết các môn học 

 1. Giáo dục thể chất 1
 2. Giáo dục thể chất 2
 3. Giáo dục thể chất 3
 4. Giáo dục thể chất 4
 5. Xác suất thống kê
 6. Toán kỹ thuật điện
 7. Tin học cho ngành điện
 8. Vật lý cho ngành điện
 9. Thí nghiệm Vật lý cho ngành điện
 10. Toán A1
 11. Toán A2
 12. Tiếng Anh 1
 13. Tiếng Anh 2
 14. Tiếng Anh 3
 15. Tiếng Anh 4
 16. Pháp luật Việt Nam đại cương
 17. Triết học Mác – Lênin
 18. Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 19. Chủ nghĩa xã hội khoa học
 20. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 21. Tư tưởng Hồ Chí Minh
 22. Thực tập điện
 23. Vẽ kỹ thuật với CAD
 24. Thực tập điện tử
 25. Mạch điện (lý thuyết mạch)
 26. Thí nghiệm mạch điện
 27. An Toàn điện
 28. Quản lý doanh nghiệp nhỏ
 29. Kỹ thuật đo
 30. Thí nghiệm Kỹ thuật đo 
 31. Nhập môn kỹ thuật điện tử
 32. Ngôn ngữ lập trình C/C++
 33. Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++
 34. Tín hiệu và hệ thống
 35. Điện tử 1
 36. Thí nghiệm Điện tử 1
 37. Kỹ thuật số
 38. Thí nghiệm Kỹ thuật số
 39. Điện tử 2
 40. Thí nghiệm Điện tử 2
 41. Vi xử lý
 42. Thí nghiệm Vi xử lý
 43. Hệ thống điều khiển tự động
 44. Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động
 45. Xử lý tín hiệu số
 46. Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số
 47. Điện tử công suất
 48. Thí nghiệm Điện tử công suất
 49. Máy điện và truyền động điện
 50. Thí nghiệm Máy điện và truyền động điện
 51. Thiết bị và hệ thống công nghiệp
 52. Thí nghiệm Thiết bị và hệ thống công nghiệp
 53. Cung cấp điện
 54. Thí nghiệm cung cấp điện
 55. Hệ thống điện
 56. Lập trình PLC
 57. Thí nghiệm Lập trình PLC
 58. Năng lượng mới
 59. Hệ thống nhúng
 60. Thực hành Hệ thống nhúng
 61. Đồ án môn học 1
 62. Đồ án môn học 2
 63. Thực tập tốt nghiệp
 64. Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp
 65. Lý thuyết điều khiển tự động nâng cao
 66. SCADA
 67. Đo lường và cảm biến
 68. Điện tử công suất nâng cao
 69. Matlab và ứng dụng
 70. Bảo vệ hệ thống điện
 71. Vận hành và điều khiển hệ thống điện
 72. Thiết kế điện hợp chuẩn
 73. Kỹ thuật chống sét
 74. Kỹ thuật chiếu sáng
 75. Mạng truyền thông trong công nghiệp
 76. Trí tuệ nhân tạo
 77. Nhà máy điện và trạm biến áp
 78. Nguồn dự phòng và hệ thống ATS
 79. Chất lượng điện năng
 80. Các giải pháp tiết kiệm điện
 81. Internet vạn vật (IoT)
 82. Nhập môn điều khiển thông minh
 83. Thị giác máy tính
 84. Truyền số liệu và mạng máy tính
 85. Tự động hóa quá trình sản xuất
 86. Hệ thống điều khiển thủy khí
 87. Mạng cảm biến không dây
 88. Mô hình và mô phỏng 
 89. Kỹ thuật robot