Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo về việc bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp đợt 1 năm 2024.

Cập nhật 07/05/2024 - 07:17:21 PM (GMT+7)

Khoa Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên khóa 2020 và các khóa trước về bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 như sau:

1.  Thời gian bảo vệ đề cương: bắt đầu lúc 13h30 Thứ Sáu ngày 10/05/2024.

2. Danh sách và số phòng hội đồng bảo vệ đề cương, sinh viên xem tại đây.

3. Danh sách sinh viên bảo vệ đề cương, sinh viên xem tại đây.

Trân trọng.

Văn phòng khoa ĐĐT


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật