Giới thiệu khoa

Giới thiệu Khoa Công Nghệ Thông Tin

Giới thiệu Khoa Công Nghệ Thông Tin (14/11/2013)  

Khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghệ Sài gòn được thành lập theo quyết định số 17A-2001/CĐKN, ngày 02/5/2001.

Chi tiết

Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (20/11/2013)  

Bao gồm các giảng viên giỏi mời từ các trường Đại học có thế mạnh về CNTT như ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Tự nhiên,…

Chi tiết

Cơ sở vật chất

CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN TẠI

CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN TẠI (22/11/2013)  

Trung tâm Máy tính thuộc Khoa CNTT gồm 09 phòng máy tính với khoảng 250 máy tính được kết nối mạng và có thể truy cập Internet.

Chi tiết

Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (22/11/2013)  

Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin nắm vững kiến thức chuyên môn về công nghệ thông tin, có kiến thức khoa học cơ bản tương đối hoàn...Chi tiết

Các hoạt động

Hoạt Động Phong Trào

Hoạt Động Phong Trào (15/04/2009)  
Sinh viên của khoa thường xuyên tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội. Đặc biệt các phong trào thể dục thể thao tại các sân thể thao của trường...Chi tiết

Hoạt động đào tạo

Khoa Luôn Nâng Cao Chuyên Môn Và Cơ Sở Vật Chất Phục Vụ Đào Tạo

Khoa Luôn Nâng Cao Chuyên Môn Và Cơ Sở Vật Chất Phục Vụ Đào Tạo (15/04/2009)  
Giảng viên Khoa luôn không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao khả năng sư phạm, chuyên môn và không ngừng tham gia NCKH. Trong giảng dạy các giảng viên...Chi tiết

Hoạt động học tập

Phong Trào Học Tập Của Sinh Viên

Phong Trào Học Tập Của Sinh Viên (15/04/2009)  
Sinh viên của Khoa rất chủ động trong công tác học tập và NCKH, thường xuyên tìm hiểu và tham gia các công trình NCKH của khoa, góp phần làm...Chi tiết