Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Cơ sở vật chất

CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN TẠI

Cập nhật 26/08/2022 - 03:58:19 PM (GMT+7)

Trung tâm Máy tính thuộc Khoa CNTT gồm 12 phòng máy tính với khoảng 350 máy tính có cấu hình cao và được kết nối mạng Internet tốc độ cao.

Hệ thống máy tính được trang bị hiện đại có thể cài đặt và vận hành các phần mềm hệ thống và ứng dụng nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác đào tạo cho các sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thông tin, đáp ứng việc thực tập cho các sinh viên không chuyên ở các Khoa khác của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.