Sơ đồ tổ chức

In

Sơ Đồ Tổ Chức Khoa Công Nghệ Thông Tin

Cập nhật 06/05/2009 - 03:42:23 PM (GMT+7)
Bao gồm các giảng viên giỏi mời từ các trường Đại học có thế mạnh về CNTT như ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Tự nhiên,…
Các giảng viên có trình độ Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ trực tiếp giảng dạy
Phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu năng động, cầu tiến có kinh nghiệm thực tế
Luôn cố gắng cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy  và kỹ năng thực hành.
Tài liệu giảng dạy đước các giảng viên nghiê cứu tham khảo, cập nhật từ các trường ĐH lớn trên thế giới và từ các nhà xuất bản lớn như : McGrawHill, Prentice Hall,….

 

 

 

 
Trưởng Khoa:
 TS. Nguyễn Đình Thúc
Phó trưởng Khoa:
ThS. Nguyễn Kiều Oanh
Phó trưởng Khoa:
ThS. Hồ Đình Khả
Trưởng trung tâm máy tính:  KS.   Ngô Xuân Bách
Thư ký thường trực:
Cô Cao Thị Thanh Huệ

 Giảng viên cơ hữu:

No
Full name
 
Degree
Specialist
1
Ngô Xuân
Bách
KS.
Kỹ thuật phần cứng, Mạng
2
Trần Văn 
Hùng
ThS.
Công nghệ Internet
3
Trần Thị Như
Ý
KS.
Tin học ứng dụng
4
Nguyễn Hoàng
Khánh
KS.
Mạng máy tính, hệ điều hành
5
Hồ Đình
Khả
ThS
Kỹ thật phần cứng, hệ điều hành, Công nghệ Java
6
Nguyễn Thị Huỳnh
Liên
CN.
Cơ sở dữ liệu, tin học ứng dụng
7
Đinh Thị
Tâm
CN.
Lập trình ứng dụng
8
Bùi Văn 
Đồng
ThS.
Thuật toán lập trình
9
Nguyễn Kiều
Oanh
ThS
Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin, CSDL
10
Nguyễn Lạc An
Thư
CN.
Cơ sở dữ liệu, Lập trình 
11
Nguyễn Thanh
Tùng
KS.
Lập trình, Lập trình hướng đối tượng
12
Nguyễn Trọng
Nghĩa
KS.
Phần cứng, tin học ứng dụng
13
Hà Anh 
Eng.
Lập trình ứng dụng
14
Nguyễn Thái
Hoà
ThS.
Kỹ thuật hệ thống
15
Nguyễn Thị Thanh
Xuân
KS.
Tin học ứng dụng
16 Võ Thành C CN. Công nghệ Internet, lập trình
17 Lê Thị Mỹ Dung KS. Lập trình ứng dụng, cơ sở dữ liệu
 

Giảng viên thỉnh giảng

STT
Họ và Tên
 
Học vị
Cơ quan
Chuyên môn
1
Nguyễn Duy
Nhất
Th.S
ĐH Tự Nhiên Tp. HCM
Công nghệ Hướng đối tượng
2
Bùi Tiến
Lên
Th.S
ĐH Tự Nhiên Tp. HCM
Lý thuyết đồ hoạ
3
Trần Ngọc
Hội
TS
ĐH Tự Nhiên Tp. HCM
Toán học
4
Trần
Quang
Th.S
ĐH Bách Khoa Tp. HCM
Cơ sở dữ liệu

 

Các Nội Dung Liên Quan