Sơ đồ tổ chức

In

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cập nhật 04/12/2013 - 12:13:06 AM (GMT+7)

Bao gồm các giảng viên giỏi mời từ các trường Đại học có thế mạnh về CNTT như ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Tự nhiên,…

Các giảng viên có trình độ Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ trực tiếp giảng dạy

Phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu năng động, cầu tiến có kinh nghiệm thực tế

Luôn cố gắng cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy  và kỹ năng thực hành.Tài liệu giảng dạy đước các giảng viên nghiê cứu tham khảo, cập nhật từ các trường ĐH lớn trên thế giới và từ các nhà xuất bản lớn như : McGrawHill, Prentice Hall,….

Trưởng Khoa  PGS TS. Nguyễn Đình Thúc
Phó trưởng Khoa  TS. Nguyễn An Tế
Phó trưởng Khoa  ThS. Nguyễn Kiều Oanh
Trợ lý Khoa  ThS. Bùi Nhật Bằng
Trưởng trung tâm máy tính  KS. Ngô Xuân Bách
Thư ký thường trực  Lê Kim Dung

 Giảng viên cơ hữu:

STT

Họ

 Tên

Học vị

Chuyên môn

1

Ngô Xuân

Bách

KS.

Kỹ thuật phần cứng, Mạng

2

Bùi Nhật

Bằng

ThS.

Công nghệ Internet

3

Lê Thị Mỹ

Dung

ThS.

Lập trình ứng dụng, Cơ sở dữ liệu

4

Nguyễn Thái

Hoà

ThS.

Kỹ thuật hệ thống

5

Trần Văn 

Hùng

ThS.

Công nghệ Internet

6

Hồ Đình

Khả

ThS

Kỹ thuật phần cứng, Lập trình mobile

7

Nguyễn Hoàng

Khánh

KS.

Mạng máy tính, Hệ điều hành

8

Nguyễn Trọng

Nghĩa

KS.

Kỹ thuật phần cứng, Tin học ứng dụng

9

Nguyễn Kiều

Oanh

ThS.

Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu

10

Đinh Thị

Tâm

ThS.

Lập trình

11

Nguyễn Trần Phúc

Thịnh

ThS.

Toán máy tính, Lập trình, An ninh mạng

12

Nguyễn Lạc An

Thư

ThS.

Cơ sở dữ liệu, Lập trình 

13

Nguyễn Thanh

Tùng

ThS.

Lập trình, Lập trình hướng đối tượng

14

Hà Anh 

ThS.

Lập trình

15

Nguyễn Thị Thanh

Xuân

KS.

Tin học ứng dụng

16

Trần Thị Như

Ý

KS.

Tin học ứng dụng

 Giảng viên thỉnh giảng:

STT

Họ

Tên

Học vị

Cơ quan

Chuyên môn

1

Trần Ngọc

Hội

TS

ĐH Tự Nhiên Tp. HCM

Toán học

2

Trần

Quang

Th.S

ĐH Bách Khoa Tp. HCM

Cơ sở dữ liệu

3

Bùi Hoài

Thắng

TS.

ĐH Bách Khoa Tp. HCM

Công nghệ phần mềm

4

Nguyễn Trung

Trực

ThS.

ĐH Bách Khoa Tp. HCM

Cơ sở dữ liệu

5

Trần Thái

Sơn

TS.

ĐH Tự Nhiên Tp. HCM

Trí tuệ nhân tạo

 

Các Nội Dung Liên Quan