Hoạt động học tập

In
  • Hoạt động học tập

    Phong Trào Học Tập Của Sinh Viên

    Phong Trào Học Tập Của Sinh Viên

    Sinh viên của Khoa rất chủ động trong công tác học tập và NCKH, thường xuyên tìm hiểu và tham gia các công trình NCKH của khoa, góp phần làm cho không khí học tập của toàn thể sinh viên rất sinh động. Các sinh viên đã tốt nghiệp rất...(15/04/2009) Chi tiết

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS