Mã Trường

Mã Trường

Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(11.22.2013)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin nắm vững kiến thức chuyên môn về công nghệ thông tin, có kiến thức khoa học cơ bản tương đối hoàn chỉnh, có phương pháp làm việc khoa học cùng với...Chi tiết

Chương trình Đào tạo Khoa Công Nghệ Thông Tin
(4.15.2009)
Chương trình Đào tạo Khoa Công Nghệ Thông Tin

Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin nắm vững kiến thức chuyên môn về công nghệ thông tin, có kiến thức khoa học cơ bản tương đối hoàn chỉnh, có phương pháp làm việc khoa học cùng với...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật