Mã Trường

Mã Trường

Cơ sở vật chất

CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN TẠI
(4.29.2020)
CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN TẠI

Trung tâm Máy tính thuộc Khoa CNTT gồm 09 phòng máy tính với khoảng 250 máy tính được kết nối mạng và có thể truy cập Internet. Chi tiết

Cơ Sở Vật Chất Hiện Tại
(4.15.2009)
Cơ Sở Vật Chất Hiện Tại

Trung tâm Máy tính thuộc Khoa CNTT gồm 09 phòng máy tính với khoảng 250 máy tính được kết nối mạng và có thể truy cập Internet. Hệ thống máy tính được trang bị hiện đại có thể cài đặt...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật