Mã Trường

Mã Trường

Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(11.20.2013)
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bao gồm các giảng viên giỏi mời từ các trường Đại học có thế mạnh về CNTT như ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Tự nhiên,…Chi tiết

Sơ Đồ Tổ Chức Khoa Công Nghệ Thông Tin
(5.6.2009)
Sơ Đồ Tổ Chức Khoa Công Nghệ Thông Tin

Bao gồm các giảng viên giỏi mời từ các trường Đại học có thế mạnh về CNTT như ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Tự nhiên,…Các giảng viên có trình độ Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ trực tiếp giảng...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật