Mã Trường

Mã Trường

Giới thiệu khoa

Giới thiệu Khoa Công Nghệ Thông Tin
(4.28.2020)
Giới thiệu Khoa Công Nghệ Thông Tin

Khoa Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Công nghệ Sài gòn được thành lập theo quyết định số 17A-2001/CĐKN, ngày 02/5/2001. Chi tiết

Giới thiệu Khoa Công Nghệ Thông Tin
(2.16.2011)
Giới thiệu Khoa Công Nghệ Thông Tin

  Khoa Công nghệ thông...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật