Sơ đồ tổ chức

In

Nhân sự & Giảng viên

Cập nhật 17/03/2015 - 02:51:13 PM (GMT+7)

Nhân sự của khoa Điện - Điện tử bao  gồm: Ban Chủ nhiệm khoa, Văn phòng khoa và các Giảng viên của khoa.

   + Ban  Chủ hiêm khoa có 1 Trưởng khoa, 2 Phó Trưởng khoa, 1 Cố vấn.

   + Văn phòng khoa có 1 Trợ lý và 1 Thư ký.         

-  Ðội ngũ Giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy gồm 23 giáo viên, trong đó có 2 Tiến sĩ, 11 Thạc sĩ và các giảng viên thỉnh giảng đến từ trường đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh.

   Ban chủ nhiệm khoa gồm có

 

                 •    Trưởngkhoa:  TS.  Tăng Văn Tơ

                 •     Phó khoa:      ThS. Lê Phước Lâm

                 •    Cố vấn KH:     TS. Nguyễn Thiện Thành

                 •    Trợ lý khoa:    ThS. Nguyễn Vũ Thùy

                 •    Thư ký khoa:  KS. Đinh Thị Phương Thanh

                 •    Cán bộ phụ trách nhóm Phòng Thí nghiệm:

                         o  Nhóm PTN Điện tử: ThS. Lê Xuân Kỳ, Trưởng phòng
                         o  Nhóm PTN Viễn thông : Thầy.Hoàng Xuân Dương, Trưởng phòng
                         o  Nhóm PTN Điều khiển Tự động :ThS. Trần Văn Lợi, Trưởng phòng
                         o  Nhóm PTN Thông Tin Quang & CN Chip: ThS. Lê Phước Lâm, Trưởng phòng
                         o  Nhóm PTN Điện: ThS. Đỗ Quang Đạo, Trưởng phòng

 Giảng viên cơ hữu

 1. TS. Tăng Văn Tơ
 2. ThS. Nguyễn Vũ Thùy
 3. ThS. Lê Phước Lâm
 4. ThS. Lê Xuân Kỳ
 5. ThS. Trần Văn Lợi
 6. ThS. Đỗ Quang Đạo
 7 ThS. Nguyễn Hùng
 8. KS. Hoàng Xuân Dương
 9. KS. Đinh Đỗ Quang
 10. KS. Nguyễn Bá Lập
 11. ThS. Dương Hồng Phước
 12. KS. Huỳnh Thanh Tú
 13. ThS. Trần Thị Huyền Trang
 14. ThS. Nguyễn Đình Sơn
 15. KS. Trần Lê Quốc Việt
 16. KS. Nguyễn Thị Quỳnh Dư
 17. ThS. Trần Thị Thu Thảo
 18. KS. Đào Duy Liêm  
 19. ThS. Nguyễn Thị Minh Thy  
 20. ThS. Nguyễn Quốc Bình  
 21. ThS. Nguyễn Thị Đê  

                                                                        Giảng viên thỉnh giảng

1 TS. Nguyễn Thiện Thành  
2 TS. Hoàng Minh Trí  
3 ThS. Tạ Công Đức  
4 TS. Hồ Văn Hiến  
5 ThS. Phan Thị Thu Vân  
6 ThS. Lê Minh Cường  
7 ThS. Tô Hữu Phúc  
8 ThS. Phan Thanh  
9 ThS. Châu Ngọc Thạch  
10 ThS. Phan Văn Hiệp  
11 ThS. Huỳnh Văn Kiểm  
12 ThS Nguyễn Thanh Tuấn  
13 TS. Văn Tấn Lượng

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS