Mã Trường

Mã Trường

Cơ sở vật chất

Cơ Sở Vật Chất Hiện Tại
(5.3.2009)
Cơ Sở Vật Chất Hiện Tại

       Trải qua 18 năm xây dựng và phát triển, Khoa Điện - Điện tử hiện nay có hệ thống bao gồm 12 Phòng thí nghiệm, 02 Xưởng thực tập và 01 Câu lạc bộ học thuật dành...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật