Mã Trường

Mã Trường

Giới thiệu khoa

Vài Nét Giới Thiệu Khoa Điện - điện tử
(1.16.2018)
Vài Nét Giới Thiệu Khoa Điện - điện tử

Khoa Điện - Điện tử, được thành lập vào năm 1997, là một trong các khoa đầu tiên của trường Ðại học Công nghệ Sài gòn (viết tắt là STU). Từ đó đến nay, Khoa Điện-Điện tử luôn năng động,...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật