Mã Trường

Mã Trường

Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng
7.16.2024

Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng
  • Sách
  • Bùi Mạnh Hùng.
    Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng / Bùi Mạnh Hùng ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2020.
    153 tr, Hình vẽ, bảng.; 27 cm.
  • 9786048231101