Mã Trường

Mã Trường

Cơ học công trình
12.2.2023

Cơ học công trình
  • Sách
  • Trần Minh Tú.
    Cơ học công trình / Trần Minh Tú ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2019.
    202 tr, Hình vẽ, bảng.; 27 cm.
  • 9786048228347